บริการเพิ่มติดตาม Facebook

ผู้ที่มาติดตามเป็นคนจริงๆ ไม่ใช่บอท เฟสบุ๊คคนไทย ใช้งานปกติ

( รับจำกัดไม่เกิน 10 เฟสต่อวัน ทำให้ตามคิวครับ )


จำนวนผู้ติดตาม
โอนธนคาร
500 / คน
1000
1000 / คน
2000
1500 / คน
3000
2000 / คน
4000
2500 / คน
5000
3000 / คน
6000

LINE : @likefb

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 085-2065658